Sale
75.000

ĐÈN LED DÂY

Led dây 2835 đủ màu

2.000.000
Sale

ĐÈN LED TRANG TRÍ

BÓNG T45-4W LED

33.600
Sale
148.800
Sale
Sale

ĐÈN LED RẠNG ĐÔNG

Đèn Pha Led 20w Rạng Đông

250.000
Sale

ĐÈN LED RẠNG ĐÔNG

Đèn Led Bulb 5w Rạng Đông

27.000
Sale
120.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Đèn TH-844A-18

2.600.000
Sale

ĐÈN MẦM ỐP TRẦN PHÒNG KHÁCH

Đèn THCN 241

2.070.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Đèn THCN 239

3.355.000
Sale

ĐÈN THẢ BÀN ĂN

Đèn thả THCN 166-20

1.120.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Đèn Thả T-2110/15

2.000.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Đèn Thả T-0822/12

2.165.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ QUÁN CAFE

Đèn GTCN 99-20

450.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ QUÁN CAFE

Đèn THCN 92C/ 3 bóng

700.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Đèn TH-844A-18

2.600.000
Sale

ĐÈN MẦM ỐP TRẦN PHÒNG KHÁCH

Đèn THCN 241

2.070.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Đèn THCN 239

3.355.000
Sale

ĐÈN THẢ BÀN ĂN

Đèn thả THCN 166-20

1.120.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Đèn Thả T-2110/15

2.000.000
Sale

ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Đèn Thả T-0822/12

2.165.000
Sale

THIẾT BỊ ĐIỆN PANASONIC

MCB PANASONIC 1 PHA 20A,25A,32A

60.000
Sale

THIẾT BỊ ĐIỆN PANASONIC

MCB PANASONIC CHỐNG RÒ 2PHA-25A,32A,40A

439.000
Sale

THIẾT BỊ ĐIỆN SCHENEIDER

MCB SCHNEIDER 2P-50A (EZ9F34250)

234.608
Sale

THIẾT BỊ ĐIỆN SINO

MCB SINO 3PHA-06A,10A,16A

107.640
Sale

THIẾT BỊ ĐIỆN SINO

CÔNG TẮC 1 CHIỀU SINO (S30/1/2M)

8.000
Sale
13.500
Sale
26.000
Sale
65.000
Sale

QUẠT TRẦN PANASONIC

QUẠT TRẦN PANASONIC F-56MPG

2.177.000
Sale

QUẠT TRẦN PANASONIC

QUẠT TRẦN PANASONIC F-56XPG

2.418.000
Sale
1.020.000
Sale

QUẠT TRẦN PANASONIC

QUẠT TRẦN PANASONIC F-60TDN

4.654.000
Sale

QUẠT TRẦN MITSUBISHI

QUẠT TRẦN MITSUBISHI C56-RQ5

3.276.300
Sale

QUẠT TRẦN ĐÈN

Quạt trần đèn NQ-5108

2.210.000
Sale

QUẠT TRẦN ĐÈN

Quạt trần đèn ViFa-14

2.700.000
Sale

QUẠT TRẦN ĐÈN

Quạt Trần Đèn ViFa-07

3.100.000
1.450.000
Sale
1.545.000
Sale
1.380.000
Sale
1.865.000
Sale
1.300.000
Sale
3.672.000
Sale
1.319.000

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI