0932 621 258

Đèn chùm hiện đại TH-8020

23.108.000vnđ 11.500.000vnđ

Thông tin sản Phẩm

Mã sản phẩm: TH-8020

Kích thước: D1500 x C450 x C1000 x G19 x 4